Hypnos hjälper dig bland annat att:
• Lära känna dig själv bättre
• Få bättre självkänsla
• Komma i kontakt med dina inre resurser
• Läka på djupet
• Bryta negativa tankar och beteenden
• Nå omedveten information som kanske behöver bearbetas för att läkning ska kunna ske
• Bearbeta svåra händelser
• Hantera fysisk smärta på ett bättre sätt
• Lugna och reglera kroppen och sinnet
Hypnos vid somatiska symtom används endast om du är medicinskt utredd!

När används hypnos?
Hypnos används i samtalsterapin när det anses vara lämpligt men är inget måste om du inte vill.
Hypnos förstärker och effektiviserar all samtalsterapi men är inget magiskt ”trollspö” som botar en passiv patient. Det är ett verktyg som genom att vara jagstärkande underlättar för dig att på en djupare nivå hitta lösningar och förståelse för ditt besvär på en.

Hur används hypnos?
När hypnos används guidar jag dig till ett avslappnat tillstånd då du lättare kan rikta fokus inåt i dig själv. Jag guidar och vägleder dig i din inre värld för att aktivera resurser hos dig.
Ibland sker det hypnotiska arbetet genom att du bara lyssnar på det jag säger och ibland ställer jag frågor till dig som du besvarar under trance. Du är fullt medveten om vad som händer och om vad som sägs. Det kan liknas vid när man dagdrömmer. Du är vaken men har en större fokus och acceptans till det som sker inom dig. De flesta människor upplever under hypnos en känsla av välbefinnande, avslappning och kontroll.

Pris: 60 min 900 kr
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med hela avgiften.