Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen.

Pris: 900 kr/ tim plus 200 kr. för boken Sorgbearbetning.
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med hela avgiften.

Sorgebearbetning hjälper dig bland annat att:
• Bli fri från känslomässiga sår
• Minnas utan att minnena river upp gamla sår
• Få säga det som du behöver säga ang. förlusten och relationen
• Bli hörd av en annan människa
• Sluta älta det som varit
• Leva livet mer fullt ut
• Öka din livskvalitet

Hur går det till?
Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är du som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra ditt sorgearbete.
1: Första kurstillfället
Vi presenterar oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.
2: Övriga kurstillfällen
Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.
3: Kursen ges individuellt
Vi träffas en timme en gång i veckan under 8 veckor. Hemuppgifter på omkring 2 timmar/veckan tillkommer.